Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-11-03

Utökad rapporteringsskyldighet för farligt avfall

Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om farligt avfall som uppstår i din verksamhet. Den gäller fortsatt och verksamhetens skyldigheter utökades den 1 november.

Du ska löpande anteckna och dokumentera uppgifter om mängder och typ av farligt avfall i kronologisk ordning och kunna visa upp det på begäran av tillsynsmyndigheter.

Från och med 1 november 2020 ska även verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Verksamheter som är berörda

  • där det uppstår, produceras, farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • samlar in farligt avfall
  • behandlar farligt avfall
  • mäklar eller handlar med farligt avfall

Rapporteringen till avfallsregistret gör du med hjälp av e-legitimation på Naturvårdsverkets avfallsregister.

Återställ
Hjälp oss bli bättre