Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Äldreboende som intraprenad

Fyrklöverns äldreboende i Svanesund får nu driftsformen intraprenad. Det innebär att medarbetarna tar över ansvar för ekonomi och planering.

En kvinna som knyter upp ett blågult band

Lisbeth Mikkelsen knöt upp bandet när Fyrklöverns äldreboende invigdes som intraprenad.

Onsdagen den 7 mars var det högtidlig invigning av den nya intraprenaden på Fyrklövern.

Driftsformen intraprenad ger medarbetarna ett större inflytande. Bland annat får de ansvar för budget och de kan fatta egna beslut om schemaläggning, inköp, pedagogik och aktiviteter. De får inte mer pengar än något annat kommunalt boende, men de kan själva besluta hur överskott kan spenderas. Äldreboendet Fyrklövern leds av en intraprenadchef.

Fyrklöverns boende som ligger i centrala Svanesund har två specialinriktade enheter och totalt 32 lägenheter. Förutom alla medarbetare som tillsammans skapar meningsfyllda dagar för de boende, finns katterna Tyson och Maysan och terapihunden Fixa i huset och förgyller tillvaron.

- Vi kommer att profilera vår verksamhet genom att arbeta med en holistisk människosyn, som innebär att man ser hela människan, vårat arbetssätt kommer att genomsyras av natur, djur och terapihund berättar Katarina Lenander som är intraprenadchef för Fyrklöverns äldreboende.

Katarina har själv gått vårdhundsutbildning och har medarbetare som har både vårdhundsutbildning och vård-och terapihundsutbildning. Vårdhundsarbetet finansieras 2018 med friskvårdsmedel som folkhälsorådet beviljat.

En kvinna och en hund kastar boll

Lisbet Mikkelsen och terapihunden Fixa, som är en diplomerade vårdhund, tränar tillsammans.

Terapihunden Fixa delar sin tjänst mellan Fyrklövern och Kaprifolgården i Henån.

- Vi har planerat för detta länge och det är så spännande att intraprenad nu är en del av vår verksamhet berättar Lisbeth Tilly sektorchef omsorg.

Foto på överlämning av blommor

Kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gadde och ordförande i Utskottet för omsorg Bertil Olsson överlämnar blommor till intreprenadchefen Katarina Lenander.

Fakta om intraprenad

Intraprenad är en självständig företagsliknande enhet som på uppdrag utför verksamhet inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. Intraprenaden är inte i juridisk mening någon självständig enhet, vilket innebär att ansvaret för ekonomi och personal ytterst är kommunens. Medarbetarna i intraprenaden är anställda av Orust kommun och har samma anställningsvillkor som övriga anställda i kommunen. Intraprenadens verksamhet och personal omfattas av gällande lagar, förordningar och föreskrifter, samt i de fall inte annat överenskommits, förvaltningsområdets kvalitetsledningssystem och kvalitetsmål. Intraprenaden ges dock ökat ansvar och ökade befogenheter i förhållande till förvaltningsverksamheten och möjlighet till ett långsiktigt arbetssätt då uppdraget tecknas i en flerårig överenskommelse med förvaltningen. Intraprenaden får själv hantera ett eventuellt överskott. Avsikten är att överskottet ska stanna i intraprenaden och användas till verksamhet som kommer brukarna till del, kompetensutveckling eller andra personalutvecklande insatser, alternativt fonderas för kommande behov. Överskott får inte användas så att det leder till utökad verksamhet som sedan leder till krav på ytterligare kommunala medel. Uppkommer underskott ska en plan upprättas som beskriver hur balansen ska återställas under nästkommande år. Åtgärdsplanen ska rapporteras enligt gällande regelverk för uppföljning.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre