Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-03-14

Festligheter för att visa uppskattning

Den 9 mars uppvaktades Orust Handräckning för ett 20-årigt engagemang. Samtidigt visade vi vår uppskattning till alla anhöriga som stöttar sina närstående och våra frivilligarbetare.

Foto på 34 personer med blommor i handen

20-års jubileum för Orust handräckning. Foto Erika Olofsson

Det var Orust Lions Club, Studieförbundet Vuxenskolan och Orust kommun som bjöd in till fest för att visa uppskattning för allt engagemang. Det bjöds på god mat, trevlig underhållning och runt 50 blomsterbuketter delades ut.

Orust Handräckning

Orust Handräckning är en av de äldsta frivillig organisationer i Sverige. Det är fantastiska damer och herrar som gör en frivillig insats för att hjälpa och stödja sina medmänniskor. I år firar föreningen 20 år. Verksamhetens huvudsyfte är att bryta isolering för människor i alla åldrar som är ofrivilligt ensamma.

Orust Handräckning driver Cafe Snäckan på Strandgården där intäkterna går till de boende i form av julfest, julklappar och andra evenemang. På Eklunden är det kaffestund varannan månad, där det bjuds på kaffe och lotteri. Orust Handräckning har även populära bingospel både i Ellös och i Svanesund.

Foto på fyra damer

Orust Handräcknings första styrelse. Ordförande Berit Strandberg-Mattson, (Kerstin Holmberg, Orust kommun) Gun Svensson och Vivianne Gustafsson. Foto Birgith Åhs

Foto på en man som talar

Bertil Olsson, Ordförande i Utskottet för vård och omsorg, höll tal och delade ut blommor. Foto Birgith Åhs

Anhörigvårdare

Som anhörigvårdare gör du en mycket viktig insats och det är lätt glömma av sig själv. Med festen ville vi uppmärksamma och uppskatta din fantastiska insats.


Foto på åtta kvinnor och två män

Anhöriga som stödjer sina närstående. Foto Birgith Åhs

Frivilligarbetare

Som anhörigkonsulent har jag ett roligt och givande samarbete med våra frivilligarbetare, detta gynnar oss som bor i kommunen. I år har vi startat två nya grupper för anhörigvårdare. De frivilliga som samverkar har specialkunskap inom aktuella ämnet.

Blommor delades ut på festen till Britt Johansson som är ordförande i Afasiföreningen och Birgitta Sahlberg som är talpedagog, de samarbetar med mig i Afasigruppen. Det delades även blommor till ordförande Marita Gustavsson i Demensföreningen och Susanne Carlsson från Demensföreningen som samarbetar med mig i anhöriggruppen där anhöriga vårdar närstående som har demens. Planen är att starta fler anhöriggrupper till hösten.

Intresserade av att hjälpa till?

Kontakta Carita Nurmi, Anhörigkonsulent
Telefon 0304-33 41 19

Återställ
Hjälp oss bli bättre