Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Föräldrastödsutbildning ABC, Alla barn i centrum

Vill du ha mer lek och mindre tjat? Föräldrastödsutbildningen Alla Barn i Centrum ABC, är gruppträffar med diskussion och information om föräldraskap och barns utveckling. Träffarna är kostnadsfria, anmälan krävs.

Träffarna riktar sig till dig som är förälder eller annan viktig vuxen för barn i åldern 3-7 och 6-12 år. Du får stöd, råd och praktisk övning i ditt föräldraskap.

Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk och uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Men hur åstadkommer man det? Det är inte alltid så lätt. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar. Det är det gruppträffar handlar om.

Varje termin håller vi minst två serier om fyra gruppträffar med diskussioner, filmer och övningar kring föräldrarollen.

Gruppledare är förskollärare och familjebehandlare.

  • Du behöver kunna delta vid alla gruppträffarna.
  • Antalet platser är begränsade.

När du anmält dig kommer du att få ett bekräftelsemejl med besked om du har blivit antagen och med praktisk information.

Höstens ABC-träffar

Vi träffas på Familjecentralen Orust, Kaprifolvägen 2 B, Henån.

För dig med barn 3-7 år

Tisdagar klockan 17:30-20:00
den 30 augusti, 13 september, 27 september och 11 oktober

För dig med barn 6-12 år

Tisdagar klockan 17:30-20:00
25 oktober, 8 november, 22 november, 6 december

Anmälan
Föräldrastödsutbildning ABC, Alla barn i centrumJag vill bli kontaktade via


ÅldersgruppDina personuppgifter

Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen behandlar de personuppgifter som du skrivit i din ansökan när vi handlägger ditt ärende. Personuppgifterna kommer inte att användas för något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning.

Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och raderas sedan i enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa behandlingen eller radera dina personuppgifter.

Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är vår tillsynsmyndighet.

Foto på ett stort hus.

Vi träffas i Familjecentralens lokaler i Henån

Återställ
Hjälp oss bli bättre