Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-03-20

Insatser för hemtjänst SOL, hemsjukvård HSL och LSS

Med anledning av Covid-19 beslutar Orust kommun att inte bevilja ansökan om bistånd i form av tillfällig vistelse i kommunen enligt SoL, LSS samt HSL. Beslutet gäller från och med 2020-03-20.

En boll med piggar på.

COVID-19 Illustration, created at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Vi har fattat beslutet dels på grund av bemanningsfrågan och dels på grund av Folkhälsomyndighetens uppmaning om att alla måste hjälpa till att dämpa risken för smittspridning.

Folkhälsomyndighetens uppmaning

För att bromsa spridningen av Covid-19 är det viktigt att alla hjälps åt.

  • Den som är sjuk ska undvika att ha nära kontakt med andra människor. Det är också vars och ens skyldighet enligt smittskyddslagen att inte utsätta andra för risk för smitta.
  • Personer över 70 år bör begränsa sitt sociala umgänge så långt det är möjligt.
  • Den som planerar att arrangerar ett evenemang bör göra en ordentlig riskvärdering först, och vidta åtgärder som minskar risken för smittspridning. Evenemang med fler än 500 deltagare är inte tillåtna alls tills vidare.
  • Tänk igenom om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.
Återställ
Hjälp oss bli bättre