Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Nationellt stipendium till enhetschef

Vi säger ett stort grattis till Ann-Christine Eriksson som ha fått årets stipendium för gott ledarskap inom demensvård från Föreningen Gott Ledarskap i Demensvården.

En kvinna som håller blommor.

Vi är mycket stolta över Ann-Christine som tilldelats årets stipendium för gott ledarskap. Vi är också stolta över att Orust hade tre av totalt sex platser i slutstriden.

Föreningen delar ut ett årligt stipendium till den chef inom demensvården i Sverige som gjort berömvärda insatser. Stipendiet motsvarar ett värde av upp till 50 000 kronor till stipendiatens egen fortbildning inom ledarskap och demensvård.

- Det är så roligt och det känns extra hedrande eftersom det är min egen organisation som har nominerat mig säger Ann-Christin som är enhetschef för Strandgårdens boende i Ellös.

Gott ledarskap är den viktigaste förutsättningen för ett bra omhändertagande av de boende på våra demensboenden säger föreningen. Målet med stipendiet är att göra tillvaron lättare för den som lider av demenssjukdom genom att uppmärksamma ledarskapets betydelse. Första linjens chef har en mycket viktig roll i utvecklingen och stimulansen hos personalen inom demensvården.

Motivering till årets stipendiat

Under Ann-Christins ledning har all personal involverats i att fullt ut anpassa omsorgen efter hyresgästernas individuella behov, att skapa högsta möjliga livskvalitet för människor som troligen aldrig mer kommer tillbaka till sina gamla hem. Detta kräver starkt ledarskap, uthållighet och ett varaktigt, ständigt förbättringsarbete. Ann-Christin har förmåga att snabbt omsätta de goda idéerna i kraftfulla åtgärder. Vid storhelger ordnas uppskattade aktiviteter och inspirerande underhållning. Barnen från intilliggande förskola kommer regelbundet och sjunger och umgås med de äldre och sjuka. Allt detta gör att Ann-Christin är årets stipendiat utsedd av Föreningen GOTT LEDARSKAP i Demensvården.

Återställ
Hjälp oss bli bättre