Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-06-03

Resurssmart äldreboende

På våra äldreboende pågår just nu ett aktivt arbete för att minska mängden avfall som slängs. Tre områden är i fokus, det är inkontinensskydd, engångsprodukter och matsvinn.

Foto på ett dukat bord.

Engångsartiklar som pappersservetter har byts ut mot tygservetter på Kaprifolgårdens boende.

Resurssmart äldreboende handlar om att minska boendets klimatpåverkan genom att minska avfallet. Det här sättet att förebygga avfall är framgångsrik metod framtagen av Göteborgs stad. Utgångspunkten är att stora utsläpp kan undvikas genom förändrade rutiner och arbetssätt.

Nu pågår Resurssmart äldreboende även på andra ställen i Västra Götaland, bland annat på Orust. Anledningen till att Resurssmart äldreboende som finansieras av Klimatklivet, valt att fokusera på matsvinn, engångsartiklar och inkontinensskydd är att de har stor klimatpåverkan samtidigt som det finns goda möjligheter att minska användningen.

Matsvinn, inkontinensskydd och engångsartiklar

Projektet Resurssmart äldreboende startade med informationsträffar för våra chefer. Nästa steg är workshops där kostombud, inkontinensombud och beställningsansvariga tillsammans tog fram en handlingsplan. Matsvinn, inkontinensskydd och engångsartiklar ska vara alltid vara med i handlingsplanen för Resurssmart äldreboende. Utgångspunkten är att fundera på varför mat slängs, vilka olika anledningar finns det. När man grupp pratat om det i en grupp så brukar det vara ganska lätt att komma på vad som kan göras för att slänga mindre. Sedan kan verksamheten utveckla sin egen handlingsplan. Då blir arbetet mer inspirerande eftersom de som ska genomföra arbetet äger processen.

- Det här är spännande och vi hade en bra dag med många diskussioner säger Marina Hasselgren som är verksamhetschef för vår äldreomsorg. Vi hoppas verkligen på att det här ska ge vinster för vår miljö och för våra hyresgäster och för våra medarbetare. Det här är i helt i linje med kommunens tre målområden som vi jobbar med; Attraktiv kommun, Hållbarhet och hushållning samt Attraktiv arbetsgivare.

Arbetet än så länge i en uppstartsfas och vi har redan gjort många miljövänliga förändringarna i våra verksamheter. Men det återstår mycket arbete med dialog kring förändringar av både rutiner och kulturen för hur vi använder våra produkter.

Tillsammans med Kostenheten som lagar all mat har vi tittat närmare på vilka maträtter som fungerar och vilka som inte fungerar. Efter det har ganska många rätter försvunnit. Det här ger samtidigt en förbättrad samverkan mellan två sektorer.

Kaprifolgårdens äldreboende i Henån har mellan 100-300 gram matsvinn per portion beroende på vilken maträtt som serveras.

- Våra medarbetare har under tre veckor vägt matsvinnet och i september ska nästa vägning ske säger Kristin Dahlberg som är enhetschef för Kaprifolgårdens äldreboende.

Andra vinster

Det avfallsförebyggande arbetet ger ofta andra vinster både i form av bättre omvårdnad och förbättrad arbetsmiljö. Minskad användning av inkontinensskydd innebär tätare toalettbesök och utbyte av till exempel pappersdrag ger ökad komfort för de äldre. När mindre engångsartiklar köps in innebär det en lättnad för alla medarbetare både när det gäller beställningsarbete, uppackning och bärande. Det kan handla om ton som personalen slipper bära omkring på under ett år.

Stort engagemang

Det finns ett stort engagemang för frågan på Kaprifolgårdens äldreboende. En idé som har spridit sig mellan de olika avdelningarna är att personalen använder begagnade gardiner för att sy tygservetter.

- Alla är engagerade och tänker till på ett nytt sätt. Våra medarbetare började sy tygservetter tillsammans med de boende berättar Kristin. Förutom att minska avfallet så förbättras måltiderna när vi dukar med tygservetter. Det ser mer inbjudande ut och skapar trivsel.

I Göteborg har 36 äldreboenden av de 53 som deltagit klarat målet om minst tio procents minskat avfall. Dessa 36 äldreboenden har i snitt minskat sina avfallsmängder med 19 procent. Det motsvarar 293 ton avfall, vilket innebär en besparing på 827 ton CO2e per år. Mängden minskat matavfall på årsbasis är 40 ton. Genom att prata om vilket ansvar vi har tillsammans och insikten att väldigt enkla medel kan påverka koldioxidutsläppen så blir uppdraget både roligt och spännande.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre