Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-10-08

Förslag, vägplan för gång och cykelväg

Trafikverket Region Väst har upprättat ett förslag till vägplan för anläggning av gång- och cykelväg, väg 160 på delen Lövåsvägen-Rödbergsvägen i Orust kommun.

Trafikverket planerar tillsammans med Orust kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 160. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Planen finns tillgänglig för granskning under tiden 2020-10-05 - 2020-11-13 hos

  • Trafikverket Region Väst Vikingsgatan 2-4, Göteborg
  • Orust kommun, kommunhuset, Åvägen 2-6, 473 32 Henån
  • Delar av handlingarna finns på Trafikverkets webbplats

Den cirka 500 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Synpunkter på förslaget

Synpunktet ska ha inkommit till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 2020-11-13. Ange ärendenummer TRV 2017/121419.

Återställ
Hjälp oss bli bättre