Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-12-01

Fossilfria transporter 2030

Fyrbodal är den första region i Sverige där kommunerna tagit ett gemensamt beslut om att möta regeringens mål att ha en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige 2030.

Satsningen Fossilfria transporter 2030 gör vi tillsammans med övriga 13 kommuner i Fyrbodal och 24 kommuner i de norska länen Östfold och Follo. Alla 38 kommunerna skrev under en budkavle i maj 2014 där vi åtar oss att driva på det lokala och regionala arbetet.

Ett av målen med satsningen Fossilfria transporter 2030 är att bli en världsledande gränsregion när det gäller användningen av el- och biogasfordon.

Idag använder vår hemtjänst 5 el-bilar som laddas med grön el. Satsningen kommer att utvärderas inom ett år.

- Det här är en väldigt bra gemensam satsning vi gör i gränsregionen för vår framtid säger Kerstin Gadde, kommunalråd.

Återställ
Hjälp oss bli bättre