Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Lanseringen av Nordvästsvenska Initiativet

Den 10 juni 2015 lanseras Nordvästsvenska Initiativet som sätter fokus på infrastruktursatsningar för fortsatt utveckling av Södra Bohuslän.

Teknking på bil, buss, tåg och bro och det goda livet i Bohuslän

Nordvästsvenska Initiativet, illustration Ida Brogren

Ett 60-tal regionala och lokala politiker och andra organisationer träffas den 10 juni på Stenungsbaden för lanseringen av Nordvästsvenska Initiativet.

Några av de inbjudna regionala och nationella aktörerna är Fyrbodals kommunförbund, Göteborgsregionens kommunförbund, Västra Götalandsregionens politiker och förvaltningsrepresentanter, Trafikverket, regionens största arbetsgivare, Västsvenska Handelskammaren och Företagarna.

Nordvästsvenska Initiativet

Både näringsliv och tre kommuner står enade i ett gemensamt initiativ för bättre infrastruktur.

Initiativets tre huvudområden

  • Åtgärdsvalsstudie initieras och genomförs för hela vägsträckan väg 160, genom Stenungsund, förbi Tjörns infart och vidare till Orust.
  • Fortsatt utbyggnad av Södra Bohusbanan genom att gå vidare med resultaten från den idéstudie som redan är framtagen för banan.
  • En bro mellan Orust och fastlandet.

Det goda livet

Tjörn, Orust och Stenungsund (STO-regionen) erbjuder boenden för de som vill bosätta sig utanför en större stad för att få tillgång till natur och hav på ett sätt som ett storstadsboende inte kan erbjuda.

Området har idag en befolkning på 55 000 människor och kommunernas mål för regionen är en ökning med närmare 10 000 till 2030.

För att fler ska kunna ta del av allt som STO-kommunerna erbjuder och för att vi ska nå vår fulla potential så måste våra behov av vägar, broar och kollektivtrafik beaktas.

I området finns det flera kluster av företag med många anställda som för att bibehålla samt växa behöver välutvecklad infrastruktur.

I samtliga kommuner byggs det många nya bostäder så problematiken kring bilköer minskar inte utan ökar för varje år.

Återställ
Hjälp oss bli bättre