Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Ny gång och cykelväg i Varekil

Den 1 juni invigdes den nya grusade gång- och cykelvägen som kopplar ihop Svanvik med väg 160 och Varekil. Den har blivit möjlig genom att Orusts Sparbank hjälpt till med finansieringen och att markägarna givit sin tillåtelse till att den har byggts på deras mark.

Den grusade gång- och cykelvägen följer en äldre stig genom Svanviks naturreservat. Förslag har kommit från boende i området att stigen borde rustas upp och nu är det klart.

Onsdag den 1 juni klippte Orusts Sparbanks VD Mikael Gustafsson och kommunalråd Catharina Bråkenhielm bandet och invigde den officiellt.

Gång- och cykelvägen förbättrar kommunikationen mellan Svanvik och Varekil både till fots och med cykel. Den binder ihop olika delar av samhället och skapar en länk mellan Svanvik och väg 160. Den ger även boende i Svanvik en bättre möjlighet att gå eller cykla till Varekils busstation. Gång- och cykelvägen är positiv för både för miljön och folkhälsan eftersom den uppmuntrar alla att gå och eller ta cykeln samt underlättar för den som vill besöka Svanviks naturreservat.

När vägen byggdes fälldes en del träd och de har lämnats kvar på platsen som så kallande faunadepåer. Faunadepåer blir hem och skafferi för olika växter, djur och svampar.

Gång- och cykelvägen har blivit möjlig genom ett samarbete med Orusts Sparbank där banken har hjälpt till med finansiering. Ett stort tack till markägarna som givit sin tillåtelse till att den har byggts på deras mark.

Karta över området med en vit pil.

Den vita pilen visar var den nya gång och cykelvägen ansluter till väg 160 mellan Varekil och Skåpesund.

Återställ
Hjälp oss bli bättre