Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegneby, foto.

Tegneby

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-03-19

Underhållsarbete På Tjörnbron

Trafikverket meddelar att ett antal snedkablar ska bytas på Tjörnbron. Under vår och höst 2019 kommer trafiken att påverkas.

Under vår och höst 2019 ska 14 snedkablar bytas ut på Tjörnbron. Trafikverket meddelar att arbetet kommer att utföras under de tider där trafiken störs minst. Gång- och cykeltrafik kommer alltid att kunna passera över bron liksom räddningstjänsten, vid behov.

Ett körfält kommer att behöva stängas av och ytterligare ett under vissa nätter. Hastigheten på bron kommer att sänkas och under vissa enstaka nätter kommer bron behöva stängas för all trafik.

Tidplan

De förberedande arbetena startade den 11 mars.

Trafikstörande arbetena pågår mellan den 25 mars – 16 juni och den 1 september - 31 december.

  • Vid dessa perioder kommer ett körfält vara avstängt för trafik.
  • Vissa nätter 21:00–04:30, kommer ytterligare ett körfält att stängas av, trafiken kommer då ledas med hjälp av flaggvakt.
  • Under enstaka nätter måste bron stängas för all biltrafik, som då leds om via färjan i Svanesund och vidare mot väg 160 med hjälp av orange vägvisning.

Arbetena utförs för att bibehålla brons livslängd samt för att minska risken för akuta fel.

Återställ
Hjälp oss bli bättre