Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-12-03

2018 års Folkhälsopris

I år säger vi grattis till två folkhälsopristagare. Det är Barbro Frinell och Marita Gustafsson som har bidragit till en god folkhälsa och får dela på priset.

Folkhälsopriset är från och med 2018 totalt på 10 000 kronor, vilket innebär 5 000 kronor vardera. Priset kommer att delas ut vid Kommunfullmäktiges möte torsdag den 13 december.

Motivering

Babro Frinell

Barbro startade Orust Fitness år 2005 och bedriver fortfarande verksamheten som omfattar 17 träningsmöjligheter i veckan. Träning erbjuds i olika former såsom stationsträning, styrka, kondition, teknik, gympa och yoga utifrån olika träningsintressen och nivåer. Alla åldrar välkomnas att delta utifrån sin förmåga.

Barbros uthålliga och ideella engagemang har möjliggjort träning för hundratals människor i alla åldrar under många år till en rimlig kostnad. Träningen stärker kroppen, ger en inre tillfredsställelse och sker alltid i grupp. Barbro är folkhälsopersonifierad genom sitt genuina engagemang både i sin egen och sina medmänniskors hälsa.

Marita Gustavsson

Marita är ordförande i Demensföreningen STO. Till yrket har hon arbetat som undersköterska i många år. Idag är hon en glad pensionär och på fritiden sysselsätter sig hon med frivillig verksamhet inom demensområdet. Det finns ett värdefullt samarbete med anhörigstödet i Orust kommun, där Marita tillsammans med anhörigkonsulenten har hand om gruppverksamheter.

Maritas förvärvade kunskaper och erfarenhet gällande demens kommer till sin rätt i dessa grupper. Marita har med sin sakkunskap och inspirerande framtoning bidragit med mycket kunskap om bemötande när det gäller demens och delgett de senaste forskning rön inom området demens till Orusts kommuns invånare. Hon är en pärla som är mycket värdig mottagare av Folkhälsopriset 2018.

Återställ
Hjälp oss bli bättre