Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Biblioteket tipsar, Totalitarismens ursprung

Den här veckan tipsar vi om Hannah Arendts skrämmande aktuella analys av politik och samhälle, Totalitarismens ursprung, som Rikard på Henåns bibliotek läst.

Rikard på Henåns bibliotek bakom sitt boktips, Totalitarismens ursprung av Hannah Arendt.

Totalitarismens ursprung

Under de senaste åren har totalitära krafter i samhällen över hela jorden, och inte minst i Europa, vunnit alltmer makt och inflytande. Att fördjupa förståelsen av vad som driver denna utveckling är därför av högsta vikt.

Den tyska filosofen Hannah Arendt har kanske gjort mer än någon annan för att försöka förstå vad det är som skapar totalitära samhällen och vad som vidmakthåller det. I sitt verk Totalitarismens ursprung från 1951 analyserar hon detta i ljuset av vad som vid tiden nyss utspelat sig i det nazistiska Tyskland och i Stalins Sovjetunion. I grund och botten, framhåller Arendt, är det ensamhet som skapar diktaturer. Ensamhet definierar hon som en känsla av övergivenhet och vanmakt – även i situationer där man befinner sig omgiven av andra. När vi upplever ensamhet kommer denna att dominera över alla andra upplevelser och känslor. Ensamheten gör oss oförmögna att agera och tänka.

Totalitära krafter i samhället föder ensamhet genom att isolera människor från varandra, inte minst genom manipulativa ideologier, som framhäver ett ”vi mot dem”-tänkande. Ideologier lägger därnäst ett raster över hur vi uppmanas betrakta världen, ett raster som framställs som verkligare än den värld vi upplever med våra sinnen. Människan kan inte längre lita på sina levda erfarenheter utan lärs att misstro allt som ideologin inte säger är korrekt. I det totalitära samhället har människan således inte bara förlorat kontakten med sina medmänniskor utan också med verkligheten själv.

Bokens tillgänglighet på biblioteket, 6 maj

Totalitarismens ursprung är för närvarande utlånad på våra bibliotek, men det går att reservera och beställa hem den cirka 640 sidor långa boken.

Återställ
Hjälp oss bli bättre