Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-10-30

Din syn på Kulturstrategin

I arbetet med att ta fram en ny Kulturstrategi är dina synpunkter värdefulla och vägledande för politiken som beslutar i ärendet. Kommunstyrelsen har beslutat att den ska ut på remiss.

Kulturstrategin ska beskriva och visa den politiska viljeinriktningen för att utveckla kulturen på Orust och blir ett underlag för att strategiskt kunna följa upp målsättningar som berörda parter gemensamt kommer fram till.

Remisstid

30 oktober till 30 december 2019.

Synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter både som privatperson och i egenskap som representant för en förening. För att företräda en förening ska du ha mandat av föreningen och vara styrelseledamot. Du fyller i ditt namn samt föreningens namn.
Välkommen med dina synpunkter

Vad händer sedan

Efter höstens remissförfarande arbetas synpunkter in genom den politiska processen och kom­munfullmäktige väntas ta beslut i mars månad 2020.

Återställ
Hjälp oss bli bättre