Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2014-11-05

Orusts kulturpris 2014

Orusts kulturpris 2014 tilldelas Sune Johansson, Gullholmen och Gunilla Isaksson, Nedre Hoga i Stala. 

Pristagarna utsågs onsdag den 5 november av utskottet för samhällsutveckling.

Motivering

Sune har sedan 1987 varit huvudansvarig för skepparhuset och skapat ett konstmuséum med en fantastisk samling av lokala kustmotiv och representation av konstnärer med anknytning till vår kust. Sune använder sin stora kunskap om den lokala historien på Gullholmen och Hermanö i alla de kulturvandringar som ordnas. Sunes engagemang skapar många goda effekter som ökad turism och bidrar till att Orust blir känt långt ut i världen.

Gunilla har länge varit aktiv i Orust Slöjdförening. En förening som blomstrar än idag. Hon har även varit verksam i hembygdsrörelsen. Gunilla är mycket aktiv i att starta kurser, hjälpcirklar, kulturvandringar. Gunilla har alltid arbetat för att lyfta områdena kultur, bildning och motion. Gunilla har också i sin gärning alltid lyft fram Orusts historia och sevärdheter. 

Prissumma och diplom

Priset är på 5 000 kronor och delas mellan pristagarna. Med priset följer också ett särskilt diplom. Orusts kulturpris instiftades 1973.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre