Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-08-05

Samverkan för utveckling av Henåns centrum

Det är ett nära samarbete mellan kommunen och företagarföreningen i Henån när det gäller Henåns torg.

Foto på lekparken vid Henåns torg

Henåns torg

Den 2 juli invigdes Henånparken en grönytan med boulebanor, beachvolleyplan, parkbänkar med mera. Grönytan är steg två där anläggandet av den nya lekplatsen för ett par år sedan var steg ett. De här åtgärderna är en start på ett omfattande arbete för att förnya och omdana Henåns centrum. De förändringar som görs nu är en lösning som gäller fram till dess en ny detaljplan antagits för Henåns centrum.

Henånkalaset bidrar med finansiering

Tack vare intäkterna från Henåns förtagförenings årliga Henånkalas och sponsorer så har en lekplats och Henånparken skapats i centrala Henån.

Foto på Henånparken

Henånparken

Återställ
Hjälp oss bli bättre