Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda säteri, foto.

Morlanda säteri

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Tillfälliga lånevillkor för bibliotekets böcker

Om du känner någon form av luftvägssymtom som hosta, snuva, feber ska du inte besöka allmänna lokaler som biblioteket. För att underlätta för dig gör vi nu ett antal tillfälliga förändringar i våra lånevillkor. Tänk på att du kan låna om dina böcker på bibliotekets webbplats eller via telefon.

  • Normal lånetid utökas från fyra veckor till sex veckor
  • Du kan göra tre omlån (gäller inte för fjärrlån eller böcker med kö)
  • För böcker med fler än en person i kö gäller fortfarande två veckors lånetid

Förändringarna gäller från den 16 mars 2020. Läs gärna en e-bok eller en e-tidskrift hemifrån.

Aktuell information om coronaviruset hittar du på krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten.

Återställ
Hjälp oss bli bättre