Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-06-04

Upprustning av vandringsleder

Nu under våren, hösten och en bit in på kommande år upprustas de vandringsleder som vi ansvarar för.

Skogsstig

Himlabacken vid Husebyleden.

Ledernas status kontrolleras årligen och det utförs kontinuerligt underhåll, men nu kommer alltså vi att ta ett större grepp för att lyfta ledernas kvalitet och status.

Sträckningarna kommer att ses över och det kommer att sättas upp nya informationstavlor. Vi kommer även att se över ledernas utmärkning både digitalt och fysiskt och komplettera det som behövs. Om det behövs kan det bli aktuellt med en spång eller stege för att underlätta vandringen. Så småningom kommer även en översyn av de bänkar som finns att göras. Det kommer även en komplettering med ytterligare bänkar på lämpliga ställen längs lederna. Översynen av sträckningar och arbete utförs mestadels av arbetsmarknadslaget.

Upprustningen hade planerats att genomföras under ett antal år, men tack vare ett sponsorstöd från Orusts Sparbank om en miljon kronor, kan nu allt genomföras på kort tid och med högre ambitionsnivå.

Vandringsleder är Kuststigen, Kultehamn, Svens altare, Husebyleden, Kråksunds gap och Björnsundskanalen samt Pilgrimsleden som vi ansvarar för i samarbete med andra aktörer.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre