Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-10-16

Veckans boktips, Selambs

En roman för vuxna av Sigfrid Siwertz, författaren som skrev Mälarpirater.

En gammal bok med fyra personer tecknade på framsidan.

Selambs av Sigfrid Siwertz.

Rikard i Henåns bibliotek tipsar om:

Selambs av Sigfrid Siwertz

Sigfrid Siwertz, seglaren och författaren, är idag kanske främst hågkommen, om han alls är ihågkommen, för ungdomsromanen Mälarpirater. Men själv såg han romanen Selambs som sitt främsta verk. Romanen utkom 1920 och firar således hundraårsjubileum i år.

Selambs är en familjeskildring där vi får följa syskonen Peter, Stellan, Hedvig, Laura och Tord Selamb. De växer upp i ett kärlekslöst överklasshem beläget strax utanför ett, efter första världskriget, snabbt expanderande Stockholm. Modern dör tidigt i barnsäng och fadern blir till följd av en allt tilltagande alkoholism alltmer frånvarande. Barnens uppväxt präglar deras vuxna liv, där bara en sak tycks betyda något – de själva. Egoism, och ett aldrig sinande begär efter pengar, status och makt driver de fem syskonen, alla på sitt säregna sätt. Med psykologiskt djup penetrerar Siwertz genom familjen Selamb den framväxande moderniteten i Sverige och visar på kapitalismens och individualismens baksidor, en bild som tycks lika aktuell idag som då.

Återställ
Hjälp oss bli bättre