Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-08-14

Föräldrarna nöjda med vår kommunala förskola

En enkätundersökning om vår förskola visar att föräldrarna är mycket nöjda med verksamheten.

Foto på lekande barn

Vi har under våren 2015 ställt frågor via enkät till föräldrar med barn födda 2009 och 2012 om hur de upplever den kommunala förskolan.

Frågorna handlade om trygghet, bemötande, kommunikation mellan förskola och hem, medinflytande, värdegrund och barnens lärande.

Precis som undersökningen som gjordes år 2014 visar årets undersökning att föräldrarna överlag är mycket nöjda. Vårdnadshavare upplever att barnet är tryggt och att dess lärande stimuleras, samt är mycket nöjd med personalen. Det här är några av kommentarer från våra föräldrar.

Underbar personal som lär barnen massor

Känner mig väldigt trygg med att lämna mitt barn på förskolan i alla lägen. Han utvecklas och stimuleras på alla de sätt. Vet också att han älskar sina fröknar!

Vårt barn trivs väldigt gott!

Tycker att verksamheten fungerar jättebra på det stora hela. Sen kan så klart alltid önska färre barn i barngrupperna...

- Resultatet på undersökningen ger oss ytterligare ett kvitto på att förskolans personal och ledning gör ett mycket gott arbete, samt att kommunens förskoleverksamhet bedrivs professionellt. Det är också väldigt glädjande att man som förälder uppskattar vår verksamhet säger Henrik Lindh, Förvaltningsområdeschef Lärande.

Återställ
Hjälp oss bli bättre