Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Föräldrastödsutbildning för dig med barn i åldern 3-12 år

ABC – Alla barn i centrum är ett föräldrastödsprogram som familjer med barn i åldrarna 3-12 år kan delta i. Utbildningen är utan kostnad.

Programmet syftar till att påverka barns utveckling på ett positivt sätt.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Goda relationer i familjen är som ett skydd för barn mot påfrestningar i livet.

Utöver att stärka familjerelationer syftar programmets innehåll till att hjälpa föräldrar handskas bättre med vardagssituationer.

ABC träffarna

Under fyra gruppträffar med olika tema, cirka 2,5 timmer per gång ses föräldrar tillsammans med utbildade gruppledare. Vi träffas digital.

Gruppen består som mest av 10 föräldrar och du får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Du får konkreta tips för att underlätta din vardag hemma.

Vid gruppträffarna ingår diskussioner, filmer och övningar kring föräldrarollen. Innehållet har ett stort fokus på barnets perspektiv och att utifrån det ge kärlek och bekräfta barnet, utifrån relativt forskning. Mellan gångerna försöker vi få in materialets innehåll i vardagen och diskuterar lärdomar och insikter.

Träff 1 – VISA KÄRLEK

Hur vill vi vara som föräldrar? Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – VARA MED

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Under träffen handlar diskussioner och övningar om hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – VISA VÄGEN

Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress och ilska hanteras? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – VÄLJA STRIDER

Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Under träffen handlar diskussioner och övningar om konflikthantering. Vi planerar även för framtida användning av ABC.

Anmälan

Utbildning är gratis. När det finns underlag för att genomföra kursen får du återkoppling.

Återställ
Hjälp oss bli bättre