Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Förskolans studiedag på distans

På den årliga studiedagen fick alla medarbetare på våra förskolor lyssna till en digital inspirationsföreläsning. Dagens föreläsare var Pia Askland Josefsson och Monica Johannesson som är våra specialpedagoger mot förskolorna på Orust.

Foto på en bildskärm med en digital presentation.

Förskolans specialpedagoger gav en digital inspirationsföreläsning på studiedagen.

Årets studiedag handlade om hur pedagoger i förskolan kan arbeta med tydliggörande pedagogik för att hjälpa barn att förstå vad det är som ska ske. Det handlar om andra sätt att förklara hur, när, var och varför i olika situationer. Syftet är att oavsett funktionsförmåga ska alla barn inkluderas och få möjlighet att lyckas.

Under den pågående pandemin behövde vi göra på ett annat sätt då vi inte kunde ses på samma plats som är vanligt på studiedagarna. Monica och Pia fick uppdraget av rektorerna att göra en digital föreläsning som våra pedagogerna ute på förskolorna kunde ta del av mindre grupper.

- Möjligheten att använda nya digitala verktyg är både lärorikt och spännande säger Pia. Det är utmanade, men positivt och vi har fått väldigt fin respons efteråt.

Bildstöd och tecken som stöd var några det exempel på metoder som presenterades. Det händer så mycket runt barn idag och genom att kommunicera till flera sinnen än bara hörsel är det lättare för barnet att tolka vad som kommer att hända. De ord vi använder kan betyda något helt annat för den som lyssnar och ska förstå det som sägs.

Foto på en bildskärm med en digital presentation.

Tydliggörande pedagogik för trygga barn.

Återställ
Hjälp oss bli bättre