Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Kompetensutveckling för barnskötare

Nu är det dags för fortbildning om den nya läroplan och aktuell forskning i förskolan för våra barnskötare.

Genom kompetensutvecklingen stärks våra barnskötare i sin yrkesroll och i sitt uppdrag utifrån läroplanen.

Under våren fick våra förskollärare en kompetensutbildning om bland annat läroplanen och sitt uppdrag som förskollärare i förskolan, och nu sker också en fortbildning för barnskötare. Att vi kunnat erbjuda fortbildning för båda yrkesgrupperna i förskolan samma år, medför en kvalitetsökning i våra förskolor säger sektor Lärande, och en möjlighet till kollegialt lärande i förskolan. Nya begrepp i läroplanen så som undervisning och utbildning i förskolan har tolkas och definierats i utbildningen. Förskolan är numera en utbildningsenhet som bedriver undervisning.

Både barnskötares och förskollärares yrkesroller är lika viktiga för att ge barnen den bästa omsorgen, lärande och utveckling i förskolan. Det känns extra bra att även förskolans personal får fortbildning i ny läroplan och att yrkeskategorierna får diskutera sitt uppdrag.

I utbildningen diskuteras uppdraget och jag är väldigt glad att fortbildningen för barnskötare kom nu säger Susan Meuller, rektor på Svanesunds förskolor. Det är viktigt att prata om de olika yrkesrollerna ansvar, för att klargöra samt hur de tolkar sitt uppdrag utifrån läroplanen. På förskolan är det väsentligt att barnen får den bästa möjliga utbildningen och undervisningen där lek, omsorg och lärande bildar en helhet.

Under nästa läsår kommer båda yrkeskategorierna att ha återträffar för att behålla och utveckla sin kompetens om förskolans uppdrag enlig den nya läroplanen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre