Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Kvalitetssatsning på våra förskolor

Genom fortbildning, på högskolenivå, får våra förskollärare stöd att utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning.

Utbildningen, Undervisning i förskolan 7,5 hp, genomförs av Karlstads universitet på uppdrag av Skolverket med syftet att öka kompetensen i att arbeta på förskolan. Utbildningen ska bidra till att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Fokus ligger på undervisning i förskolan, och implementeringen av den nya läroplanen för förskolan, samt aktuell forskning.

- Det är fantastiskt roligt att sektor lärande möjliggjort denna satsning på förskolan i år säger Elisabeth R Karlsson, som är förskolans verksamhetsutvecklare. Att förskolan nu får tid att implementera läroplaner, precis som många andra skolformer är efterlängtat.

Satsningen kommer att höja kvalitet på våra kommunala förskolor och det känns extra bra att kunna erbjuda en utbildning för förskollärarna på högskolenivå som sker i ett kollegialt lärande under arbetstid. Förskolans personal behöver ha tid för att implementera den nya läroplanen och ta del av aktuell forskning som skett inom förskolan de senaste åren.

Den respons rektorerna i förskolan har fått från förskollärarna är att pedagogerna varit otroligt förväntansfulla och har längtat efter att få starta utbildningen, och nu är den äntligen igång. Staten betalar utbildningen och Skolverket står för kurslitteraturen skickats till förskolan. Förskollärarna genomför utbildningen digitalt och sitter uppkopplade mot Karlstads universitet på teoridagarna.

Förskollärare har enligt skollagen ett ansvar för att bedriva undervisning i förskolan, och rektor ska skapa förutsättningar så att förskollärare ska kunna ta ansvar för undervisningen. Kursen stödjer förskollärarna i att utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning. De förskollärare med examination från den gamla läroplanen kommer denna gång att prioriteras. Pedagoger som går utbildningen har i uppdrag utbilda övriga kollegor i ett kollegialt lärande på förskolan så att alla inom förskolan har samma förståelse av begrepp och pedagogiska tankar utifrån läroplanen.

Kursen Undervisning i förskolan är för förskollärare med behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller förskollärarlegitimation. Centralt i kursen är att deltagarna diskuterar innebörder i, och relationen mellan, begreppen utbildning, undervisning och lärande. Dessutom problematiseras undervisning i relation till förskolans tradition med fokus på lek, omsorg, skapande och värdegrundsarbete.

Kursen omfattar 5 heldagar, 24/3, 28/4, 26/5, 1/9 och den 29/9. Utbildningen på 7,5 hp avslutas som de flesta högskolekurser med ett skriftligt arbete. Kursen löper över ca en termin (6 mån), och startar den 21-03-24, och avslutas 21-09-29.

Återställ
Hjälp oss bli bättre