Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Ljusmanifestation för barns rättigheter

Den 19 november var det den Internationella barndagen och ett år sedan barnkonventionen blev svensk lag. Det firade vi med att delta i manifestationen "1000-tals lyktor" på Hamntorget i Henån.

​Manifestationen ”1000-tals lyktor” ska synliggöra barnen och ge dem en röst i det offentliga rummet. Lyktor tänds i samband med internationella barndagen på torg över hela Sverige, i en ljusmanifestation för barn och av barn.

I år var första gången vi deltog i ​manifestationen ”1000-tals lyktor”. En lykta symboliserar ett barn och dess betydelsefulla plats och röst i vårt samhälle. Vilket engagemang, vilken stolthet, vilket samarbete och vilket fint möte det blev mellan våra barn och vuxna på Hamntorget. Pedagoger från våra förskolor arbetade tappert i den hårda blåsten för att tända de 298 lyktor som barnen tillverkat. Så roligt att så många familjer inledde sin fredagskväll med att besöka torget i de fladdrande lyktornas sken. Lyktorna brann för alla Orusts barns betydelse, både de som var på torget och de som inte hade möjlighet att komma dit.

Ett särskilt tack till Kristina Ryling och Susanne Gustafsson Nyckel, förskollärare på Bagarevägens förskola som tog initiativet till att vi medverkade i barnens ljusmanifestation 2021. Vi vill även rikta ett stort tack till alla pedagoger som möjliggjort skapande av lyktor och på annat sätt uppmärksammat och undervisat barnen om barns rättigheter.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre