Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Matematiklyftet som fortbildning

Under 2014 och 2015 deltog alla medarbetare på våra förskolor i Skolverkets fortbildning Matematiklyftet. Nu bygger vi vidare på den satsningen genom att erbjuda fortbildning för alla nya medarbetare i förskolan.

I samråd med rektorer och medarbetare på alla enheter har kommunens matematikutvecklare Marie Ögren sammanställt en matematikplan från förskolan till gymnasiet. I planen ingår att matematikutvecklaren erbjuder en fortbildning till förskolans nya medarbetare varje år i oktober. Fortbildningen bygger på Skolverkets satsning, Matematiklyftet.

Under hösten har 15 av förskolans medarbetare träffats vid tre tillfällen för att ta del av en kortare variant av matematiklyftet. Träffarna har innehållit genomgångar, filmer, samtal och uppgifter utifrån det material som finns på Skolverkets lärportal. Tillfälle har även funnits att besöka kommunens matematikverkstad, MatteTeket, och att testa lite olika pedagogiskt material. Mellan träffarna har pedagogerna fått uppgifter att genomföra i sina barngrupper och sedan redovisat detta för varandra i smågrupper. Träffarna har upplevts trevliga, utmanande och givande utifrån den utvärdering som påbörjats.

Fakta om Matematiklyftet

Fortbildningen Matematiklyftet är den största satsning som gjorts i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige. Matematiklyftet är baserad på kollegialt lärande, som bygger på utveckla sin pedagogik tillsammans och att arbeta in en rutin av att lära av och med varandra. Det handlar om att planera aktiviteter, formulera problem och att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget. Det är ett långsiktigt och systematiskt samarbete och en stor framgångsfaktor är handledaren som leder och fortbildningen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre