Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Ny skolskjutsorganisation

Till läsårsstarten 2022-23 har det startats upp en ny organisation kring skolskjutsar.

Nu åker våra skolskjutsberättigade elever i första hand med skolbuss som körs av Connect Bus. Vissa elever kan åka kollektivtrafik med Västtrafik eller en blandning av skolbuss och kollektivtrafik.

Med det nya systemet har en elev som är beviljad skolskjuts med skolbuss en garanterad sittplats med säkerhetsbälte och eleven möter samma chaufförer som kör vilket ger en trygghet. Det är även en säkerhet att eleverna släpps av vid den hållplats där de går på.

Tidigare har eleven kunnat gå av på annan hållplats än den egna. I det gamla systemet med linjetrafik gavs fler möjligheter att åka buss åt olika håll, men dagens skolbussar går inom det skolområde för den skola de tillhör.

Vanliga frågor

Det är en del förändringar som följer de gällande reglerna för skolskjuts och det här får vi mest frågor kring.

Mitt barn har inte fått ett busskort

Elev som beviljas skolskjuts med skolbuss får inte busskort. Elev som beviljas skolskjuts med kollektivtrafik får busskort.

Får en kompis åka med hem

Det går bra med kollektivtrafiken, men inte med skolbussen.

Kan mitt barn gå av vid idrottsplatsen eller annat ställe

Med skolbussen har vi för ansvar eleven mellan skola och hem. Därför får eleven inte gå av på annan plats än skolan och hemmet.

Val av annan skola

Väljer eleven en annan skola har eleven avsagt sig rätten till skolskjuts. I mån av plats kan skolskjuts beviljas.

Eleven är hänvisad till en skola utifrån sin folkbokföringsadress. Du kan se våra skolors upptagningsområden i kartan med upptagningsområden för skolor.

När skolskjutsarna rullat i tre veckor kommer vi att påbörja en utvärdering med översyn av rutter och tider. Vid större förändringar meddelar vi det till dig via vårdnadshavarportalen där du kan se ditt barns resor och tider.

Återställ
Hjälp oss bli bättre