Äldre

När du blir äldre och känner att tryggheten och säkerheten inte längre är en självklarhet kan olika insatser erbjudas.

För de allra flesta av oss är det tryggt att kunna bo kvar hemma och ha möjlighet att få rå sig själv. Det kan hända att du känner att vissa saker är svåra att klara av på egen hand. Vissa saker behöver du ansöka om hjälp med hos en biståndshandläggare. Vissa saker kräver inte ett beslut hos en biståndshandläggare.

Beslut krävs för:

  • Hemtjänst
  • Korttidsplats, växelvård
  • Särskilt boende
  • Trygghetslarm för personer under 80 år
  • Kostnadsfri avlösning
  • Insatser för funktionshindrade enligt LSS

Beslut krävs inte för:

  • Frivilligverksamhet
  • Anhörigstöd
  • Fixartjänst
  • Trygghetslarm för personer över 80 år

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.