Vilket stöd kan du som äldre person få?

Vi på Biståndsenheten hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Du har rätt att ansöka om hjälp och din ansökan prövas efter hjälpbehovet. Det är dina behov och förutsättningar som avgör vilket stöd eller boende som kan bli aktuellt.

Alla insatser är behovsprövade. Det innebär att en handläggare först utreder ditt behov av hjälp och sedan fattar beslut om din rätt till hjälp enligt Socialtjänstlagen (2001:453).

Ansökan och beslut

Ansöker gör du hos biståndsenheten. Din ansökan kan ske muntligen eller via självservice, se länk nedan. Biståndshandläggare gör en utredning med en personlig prövning av dina behov.

Biståndshandläggaren prövar din ansökan utifrån

  • Socialtjänstlagen, SoL

Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuell för dig.

Biståndshandläggaren fattar ett beslut och det skriftliga beslutet skickas eller överlämnas till dig.

Vid hembesöket eller vårdplaneringen kan du, om du vill, ha med dig någon anhörig som stöd.

Biståndshandläggare, telefontid

Biståndshandläggarna har telefontid måndag till fredag, klockan 08:30-09:30, de nås via kommunens kontaktcenter.