Frivilligt arbete och organisationer

Frivilliga organisationer medverkar till att underlätta för de som vill göra en ideell insats. Insatserna bidrar till social gemenskap, men också till att skingra ensamhet hos äldre och ensamma.

Halva befolkningen gör det redan regelbundet, de jobbar ideellt. Och det kan ge mer än du tror! Många känner en större mening med tillvaron när de gör gott för andra.

Omkring hälften av den vuxna befolkningen i Sverige engagerar sig i olika ideella saker. Det kan vara städning av föreningslokaler, kaffekokning, café försäljning, läxläsning, tidningsläsning, promenader med mera. Faktiskt är Sverige världsledande när det gäller ideellt engagemang.

Orust Handräckning

Orust Handräckning ställer upp ideellt för äldre och ensamma. Det kan vara telefonkontakt, promenader, sällskap till och från affär eller läkarbesök. En handräckare kan också komma hem till dig och ha högläsning eller bara sitta och prata.

Är du intresserad av frivilligarbete eller vill komma i kontakt med Orust Handräckning?

Kontakta kommunens anhörigstöd för mer information.