Logotyp

Att gifta sig

I Sverige kan du välja att gifta dig religiöst eller borgerligt. Vill du gifta dig borgerligt kontaktar du din kommun.

Vita och röda hjärtformade ballonger släpps upp i luften.

En borgerlig vigsel kan ske på den plats som ni själva väljer.

Ni kan välja kommunens lokal, Saras Hus i Henån, för er borgerliga vigsel.

En borgerlig vigsel förrättas av en person som Länsstyrelsen har utsett till vigselförrättare. Det kan vara ett kommunalråd, en rektor eller en kapten.

Den borgerliga vigseln tar ungefär fem minuter. Du väljer om du vill ha en längre eller kortare version.

Hindersprövning behövs alltid

Du ska ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder mot att du gifter dig med din partner.

Intyget om hindersprövning gäller i fyra månader.

Enligt svensk lag finns följande hinder mot att gifta sig.

Hinder är om:

  • någon är under 18 år
  • parterna är nära släkt
  • någon redan är gift
  • någon är registrerad partner enligt den tidigare lagen

De svenska hindren gäller för alla som gifter sig i Sverige även om båda är medborgare i ett annat land eller bor i ett annat land.

Valfritt att växla ringar

Under en borgerlig vigsel välsignas inte ringarna. Därför väljer ni själva om ni vill växla ringar under ceremonin.

Minst två vittnen

Minst två personer ska delta som vittnen under vigseln. De ska vittna om att ni har gift er.

Kostnader

En borgerlig vigsel är kostnadsfri. Att vara borgerlig vigselförrättare är ett hedersuppdrag och vigselförrättaren får inte ta ut någon avgift för vigseln.

Vigselförrättaren får begära ersättning för kostnader för resa. Reseersättningen får inte vara mer än vad resan kostar.

Det här måste ni göra först:

  • Ansök i god tid om hindersprövning hos skattemyndigheten.
  • Är du utländsk medborgare behöver du ett intyg från ditt hemland som talar om att du inte är gift.
  • Boka in vigseln i god tid och skicka alla intyg till vigselförrättaren.

Mer information om borgerlig vigsel har våra Vigsel- och registreringsförrättare.