Boenden för äldre och seniorer

Kommunen ska erbjuda ett personligt anpassat och utformat boende till dig som av olika anledningar behöver det.

Äldre- och demensboenden

I Orust kommun finns det två olika former av särskilt boende för äldre, äldreboende och demensboende.

Lägenheterna i våra särskilda boenden har hög handikappanpassning, trygghetslarm och personal dygnet runt. Det finns också tillgång till olika gemensamhetsutrymmen, som till exempel kök och TV-rum.

Du hyr din bostad med eget hyreskontrakt och ansöker om bostadstillägg för pensionärer, BTP, hos Pensionsmyndigheten på samma sätt som i ett vanligt boende. Utöver hyran betalas en avgift för vård och omsorg samt mat.

Alla lägenheter har normal boendestandard och är utrustade med:

 • köksdel
 • hygienutrymme
 • trygghetslarm
 • säng

Du möblerar din lägenhet med dina egna möbler.

I Orust kommun finns fem särskilda boenden utspridda på tre orter, Henån, Ellös och Svanesund.

Samverkan med boende och anhöriga

Välkomstsamtal

När du flyttar in på ett särskilt boende så erbjuds du ett välkomstsamtal tillsammans med dina anhöriga. Under välkomstsamtalet tar vi upp hur du vill ha din omsorg, övriga önskemål och praktiska frågor om verksamheten.

Kontaktperson

Du får en kontaktperson när du flyttar in på boendet. Kontaktpersonen kommer arbeta närmast dig och ansvarar bland annat för att ta fram en genomförandeplan för att du ska få en trygg och säker omvårdnad utifrån dina behov och önskemål.

Du som anhörig är viktig!

Anhöriga ser vi som viktiga tillgångar och ni välkomnas att engagera er i verksamheten.

Kommunens anhörigkonsulent kan bistå med råd och stöd om frågor och funderingar finns.

Värdigt liv och välbefinnande

Socialtjänstlagen beskriver att omsorgen om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (5 kap, 4§ Socialtjänstlagen 2001:453). Det är en värdegrund som ska genomsyra vårt arbete.

Ledorden är

 • Självbestämmande
 • Meningsfullhet och sammanhang
 • Individanpassning och delaktighet
 • Insatser av god kvalitet
 • Gott bemötande
 • Respekt för privatliv och personlig integritet
 • Trygghet

Levnadsberättelse, genomförandeplan och Struktur 24

En levnadsberättelse beskriver vad som är viktigt för dig och vilka vanor och intressen du har. Denna kan vara ett bra hjälpmedel för att ge dig en så bra omsorg som möjligt.

För att vi ska kunna leva upp till värdegrunden upprättar kontaktpersonen, du och dina anhöriga tillsammans en genomförandeplan. Syftet med genomförandeplanen är att se till att du får det stöd och den hjälp som du behöver.

Både genomförandeplanen och levnadsberättelsen är viktiga i vårt arbete för att kunna ge rätt stöd och hjälp.

Struktur 24 beskriver vad du som hyresgäst ska få för hjälp och stöd och hur den ska utföras över hela dygnet. Struktur 24 ska vara påbörjad samma dag som du flyttar in. Detta är viktigt för att dina behov, även på natten, ska tillgodoses samma dag som du flyttar in. Din kontaktperson är ansvarig för att det upprättas en Struktur 24 och den ska följas upp var 4:e vecka eller tidigare om ditt behov av omsorg förändras.

Kost och måltider

Frukost lagas varje morgon på respektive avdelning på boendet. Middag och kvällsmat kommer från något av storköken i kommunen, Kaprifolgårdens eller Strandgårdens.

Förutom dessa måltider serveras mellanmål eller fika på för- och eftermiddag. På kvällen erbjuds du smörgås och te eller kaffe.

Vardagen på ett särskilt boende

Vi strävar efter att tillvaron ska vara så meningsfull, begriplig och hanterbar som möjligt i allt som hör till vardagen. Den ska även förgyllas med olika typer av aktiviteter. Det kan vara gemensamma eller enskilda aktiviteter efter intresse och förmåga.

Exempel på gemensamma aktiviteter

 • allsång
 • promenader
 • gudstjänst med kyrkkaffe
 • bakning
 • cykling
 • högläsning
 • bingo

Vi firar högtider och anordnar ibland underhållning. Som anhörig är du välkommen att delta i aktiviteter och underhållning.

Personal

På våra särskilda boenden arbetar kunnig och erfaren personal och de finns tillgängliga under hela dygnet. Alla avdelningar har sin egen personalgrupp men vi hjälps åt mellan de olika avdelningarna när det behövs.

Teamarbete

För att kunna tillgodose dina behov på bästa sätt tar vi hjälp av flera professioner. Vi har tät kontakt med sjuksköterska. Även arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare är knutna till våra boenden och bistår med sina särskilda kompetenser vid behov.

Kvalitet

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För det behövs konkreta metoder och verktyg i omsorgsarbetet.

Kvalitetsregister

Alla våra särskilda boenden arbetar med nationella kvalitetsregister, Senior alert och beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom, BPSD.

Senior alert används bland annat för att främja munhälsa och förebygga trycksår, fall och undernäring.

BPSD syftar till att lindra symtom, minska lidande och öka livskvaliteten.

Uppföljning och utveckling

Vi följer upp och utvecklar verksamheten bland annat genom att delta i nationella brukarundersökningar.

Vi arbetar hela tiden med förbättringar i verksamheten. Till exempel genom att få synpunkter från boende och anhöriga eller närstående men även med hjälp av personalens erfarenheter vilket gör att vi tillsammans kan utveckla verksamheten.

Fyrklövern ligger vackert och centralt i Svanesund med närhet till affär och restaurang, och inte långt från havet. Boendet har en trevlig utemiljö, med en fin innergård och en liten promenadslinga runt huset.

På Fyrklövern finns 32 lägenheter i markplan uppdelat på tre avdelningar. Björkdungen och Skogsbrynet är boenden för personer med demenssjukdom. Solängen är fördelat på två enheter, en för äldre och en för socialpsykiatri. Till varje lägenhet finns en liten uteplats.

Fyrklövern har driftsformen intraprenad. Det innebär att vi som arbetar på Fyrklövern är med och tar ansvar för bland annat ekonomi och planering.

På Fyrklövern arbetar vi med en helhetssyn där vi ser till varje människas olika behov. Vi vill leva nära naturen och har goda möjligheter till utevistelse.

Det bor två katter hos oss, Maysan och Lilleman, som förgyller vår tillvaro. På sommaren bor här också några hönor.

Fyrklöverns enheter:

Enhet

Boendeform

Telefonnummer

Björkdungen

Demensboende

0304-33 45 35

Skogsbrynet

Demensboende

0304-33 45 36

Solängen

Äldreboende

0304-33 45 37

Solängen

Socialpsykiatri

0304-33 45 79

Bild på Fyrklöverns innergård med trädgårdsmöbler i solsken

Här på Fyrklöverns innergård finns möjlighet att sitta i solen och ta en fika

Gullvivan ligger centralt i Henån på Kaprifolvägen, bakom Kaprifolgården. I samma hus finns vårdcentral och folktandvård.

Gullvivans demensboende är placerad i marknivå runt den soliga innergården. Boendet har 30 stora moderna lägenheter uppdelat på två avdelningar. Alla enheterna är för personer med demenssjukdom. Alla boende har tillgång till den gemensamma innergården.

Gullvivans enheter:

Enhet

Boendeform

Telefonnummer

Gullvivan 1-2

Demensboende

0304-33 48 61

0304-33 48 62

Gullvivan 3-4

Demensboende

0304-33 48 63

0304-33 46 53

Bild på Gullvivans innergård i solsken

Gullvivans fina innergård

Kaprifolgården ligger centralt i Henån på Åvägen. Boendet har en trivsam miljö med innerträdgård och stora altaner till varje enhet.

Vi har 36 lägenheter uppdelat på fyra enheter. Alla enheterna på Kaprifolgården är för personer med demenssjukdom. Samtliga lägenheter är utrustade med tvättmaskin och torktumlare.

Kaprifolgården har driftsformen intraprenad. Det innebär att vi som arbetar på Kaprifolgården är mer delaktiga i arbetet med planering och ekonomi.

Kommunens dagverksamhet finns på Kaprifolgården och vi har ett café, café Tittin på markplan.

Kaprifolgårdens enheter:

Enhet

Boendeform

Telefonnummer

Aspen

Demensboende

0304-33 42 75

Kastanjen

Demensboende

0304-33 42 76

Linden

Demensboende

0304-33 42 81

Lönnen

Demensboende

0304-33 42 79 

Bild på entrén till Kaprifolgårdens äldreboende

Entrén till Kaprifolgårdens äldreboenden i Henån

Strandgården ligger centralt i Ellös, intill strandpromenaden och badplatsen.

Det finns 35 lägenheter på Strandgården, uppdelade på tre enheter. Klippan och Silverviken är äldreboenden och Skärholmen är boende för personer med demenssjukdom. Alla lägenheter är utrustade med tvättmaskin och torktumlare.

I entrén på Strandgården finns ett café som bedrivs av kommunens dagliga verksamhet.

Strandgården har driftsformen intraprenad vilket innebär att vi som arbetar här tar ett större ansvar för planering och ekonomi.

Strandgårdens enheter:

Enhet

Boendeform

Telefonnummer

Klippan

Äldreboende

0304-33 46 51

Silverviken

Äldreboende

0304-33 46 54

Skärholmen

Demensboende

0304-33 46 52

Flygbild över Ellös

Ängsviken ligger centralt i Henån nära hamnen och med vacker natur runt hörnet.

På Ängsviken finns det 39 lägenheter fördelat på tre enheter. Kajutan och Vinrankan är äldreboenden och Snäckan är boende för personer med demenssjukdom. Alla lägenheter har en egen uteplats.

Här finns även kommunens korttidsenhet.

Vi arbetar med en helhetssyn där vi ser till varje människas olika behov.

Ängsvikens enheter:

Enhet

Boendeform

Telefonnummer

Kajutan

Äldreboende

0304-33 43 39

Snäckan

Demensboende

0304-33 48 85

Vinrankan

Äldreboende

0304-33 43 38

Bild på entrén till Ängsvikens äldreboende

Entrén till Ängsvikens äldreboende i Henån

Korttidsenheten

Korttidsenheten kan vara en lösning för dig som har ett tillfälligt ökat behov av hjälp eller om någon av dina anhöriga behöver avlastning.

På korttidsenheten kan du vara under en kortare period till exempel för att få rehabilitering efter en sjukhusvistelse innan du återvänder hem.