Korttidsenhet

På korttidsenheten får du vara under en kortare period, till exempel efter en sjukhusvistelse innan du återvänder hem till din bostad.

Vatten som skvalpar mot en klippa.

Syftet med korttidsplatsen är att stödja dig när du behöver få tillbaka, behålla eller förbättra din förmåga att klara dig i vardagen och på så sätt möjliggöra att du kan bo kvar hemma.

En korttidsplats kan också fungera som en växelvårdsplats som avlösning för anhöriga som vårdar en närstående.

Det finns tillgång till omvårdnadspersonal hela dygnet på korttidsenheten. Vi har även tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut vid behov.

Korttidsenheten har 12 platser och finns på Ängsviken, Sjöbodsvägen i Henån.

Ansökan:

För att få plats på korttidsenheten krävs ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen, SoL. Ansöker gör du hos kommunens biståndsenhet. Biståndshandläggarna har telefontid måndag-fredag klockan 08:30-09:30, du når dem via kommunens Kontaktcenter.

Telefonnummer:

Enhet

Telefonnummer:

Korttidsenhet

0304-33 43 38

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.