Dödsfall och begravning

Svenska Kyrkan har hand om begravning för alla oavsett trostillhörighet. För den som inte tillhör Svenska Kyrkan har länsstyrelsen utsett ett begravningsombud.

Fyra tända ljus på rad.

Begravningsavgift betalas av alla oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Medlemmar i Svenska Kyrkan betalar en kyrkoavgift via skattsedeln, som innefattar begravningsavgiften. Är du inte medlem betalar du endast begravningsavgiften. Den som inte är medlem i svenska kyrkan har inte rätt till svenska kyrkans begravningsceremoni men det kan hållas en ändå.

Begravningslagen reglerar gravsättning och kremering, vilket enkelt uttryckt betyder att gravsättning måste ske - men det finns inget begravningstvång.

Hur ni väljer att ta avsked är ett helt privat beslut. Lagen säger att den avlidnes önskan bör iakttas. När det finns uttryckt en vilja om hur begravning och avskedstagande ska utformas finns det stor frihet att utforma avskedet enligt det önskade. Ni kan även välja bort avskedet helt.

Borgerlig begravningsförrättare

När det finns en önskan om begravning eller avskedstagande utan kyrkans ordning, bör det vara med en borgerlig begravningsförrättare, officiant eller mötesledare.

Avsked kan tas i kyrka, kapell, samlingssal eller annan lokal, i hemmet inomhus eller utomhus. Den enda inskränkning lagen anger är att vid sådana tillfällen må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd.

Begravningsombud

Svenska Kyrkan har hand om begravning för alla oavsett trostillhörighet. För de personer, som inte tillhör Svenska Kyrkan har länsstyrelsen utsett ett begravningsombud. Begravningsombudet ska bevaka intressen när det till exempel gäller begravningsavgift, utformning av nya gravplatser med mera.

I begravningsombudets uppdrag ingår att informera den som inte tillhör Svenska Kyrkan om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för den som inte är medlem i Svenska Kyrkan. I uppdraget ingår även att hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska Kyrkan och andra berörda parter.

Ombudet ska också tillstyrka eller avstyrka kyrkans förslag till begravningsavgift.

Begravningsombud:

Lars-Åke Gustavsson
Hamnvägen 7
474 70 Mollösund
0304-21007
073-2323690

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.