Ekonomi och ekonomiskt stöd

Ibland behövs det stöd och hjälp i frågor som rör den egna ekonomin. Vi kan hjälpa till på flera olika sätt.

Alla kan under kortare eller längre perioder i livet hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan innebära att du behöver hjälp och stöd i frågor som rör din ekonomi.

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Få stöd och rådgivning

Går din ekonomi inte ihop? Vår budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning på din situation. Vi har gemensam budget- och skuldrådgivning med Tjörns och Stenungsunds kommuner. Kontoret finns i Stenungsund.