Kriget i Ukraina

Vi följer med sorg händelseutvecklingen i Ukraina. Samtidigt ser vi över vår egen beredskap och förbereder för olika scenarier i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Bild på en blå och gul flagga.

Om du vill hjälpa till

Det finns många hjälporganisationer på lokal, nationell och internationell nivå som du kan vända dig till om du vill hjälpa till.

Det är många som vill öppna sina hem och ta emot människor på flykt. Sverige arbetar nationellt med frågan och tills vidare kan du vända dig till hjälporganisationer för att hjälpa till.

Det är viktigt att rutiner följs för att hjälpa människor i nöd på bästa sätt. Om du hjälper människor att ta sig till Sverige, ta reda på vad som behöver ske när de kommer hit. Läs på om biometriskt pass, EU:s massflyktsdirektiv, LMA-kort med mera hos Migrationsverket för att ge bästa hjälp.

Uppe­hålls­till­stånd enligt EU:s mass­flykts­di­rektiv

Den som är ukrainsk medborgare eller har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Migrationsverket har en e-tjänst som betyder att den som har ordnat sitt boende på egen hand inte behöver besöka Migrationsverket förrän efter att de har fattat beslut.

Den som behöver hjälp med boende måste besöka Migrationsverket personligen. Om den sökande gör sin registrering i e-tjänsten innan så kan Migrationsverket hjälpa till fortare vid besöket.

Sveriges beredskap för kris och krig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Pålitlig information

När du läser information om kriget och säkerhetsläget i vår omvärld är det viktigt att du är källkritisk och väljer dina källor med omsorg.

Fundera på

  • Vem ligger bakom informationen?
  • Varför finns informationen?
  • Hur fick du tag på informationen?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?

Det är vanligt med desinformationskampanjer och ryktesspridning kopplade till det säkerhetspolitiska läget.

Prata med barn och unga om oro

För dig som har barn i din närhet eller arbetar med barn kan det vara bra med stöd kring hur du kan möta deras frågor och oro.

Hemberedskap

Med tanke på det försämrade säkerhetsläget i Europa kan det vara ett bra tillfälle att se över hur förberedd du är för en kris. Att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka kallas för att ha en hemberedskap.

Vid en kris kommer hjälpen från samhället först att gå till den som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag. Den svenska regeringen anser att alla människor som inte har ett omedelbart hjälpbehov vid en allvarlig händelse, bör kunna ta ansvar för den egna försörjningen i en vecka. Men regeringen tar också hänsyn till att vi alla har olika förutsättningar, likväl som att vi alla kommer att behöva hjälpas åt.

MSB uppmanar dig att stärka din hemberedskap i lugn takt och i solidaritet med andra och för samhället i stort. Krisinformation ger tips om hur du kan förbereda din hemberedskap.

Skyddsrum

På Orust finns inga skyddsrum. Det är MSB som har det övergripande ansvaret för landets skyddsrum. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer.

Du kan läsa mer om skyddsrum och hitta en karta över Sveriges skyddsrum på krisinformation.se.

Hesa Fredrik, viktigt meddelande till allmänheten VMA

På Orust finns inte Hesa Fredrik. Det är bara cirka 50 procent av Sveriges befolkning som bor inom hörbart avstånd från en ljudsändare och som kan höra signalen om de befinner sig utomhus. Systemet är designat för att varna utomhus och hörs inte alltid inomhus.

Varnings- och informationssystemen består av flera delar

VMA går även ut via SVT och P4 Trafikradion, så den som har på radio eller TV kan nås.

Du kan få information om pågående VMA på flera olika sätt, bland annat via internet och i några olika appar som du kan ladda ned till din smarta mobiltelefon.

MSB är den myndighet som ansvarar för VMA-systemet och utvecklingen av det. Det pågår löpande arbete med att hitta nya metoder och tekniker som kan komplettera dagens VMA-system.