Socialbidrag, försörjningsstöd

Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om ekonomiskt stöd. Det kallas försörjningsstöd.

Om du vill ansöka om försörjningsstöd ska du kontakta mottagningsgruppen och boka ett möte med en socialsekreterare.

Väntetiden för nybesök hos en socialsekreterare varierar mellan en och två veckor.

Handläggningen av ansökan om försörjningsstöd kan ta upp till en vecka, efter att du varit på besök och lämnat in alla papper som behövs. Därför är det bra om du hör av dig i så god tid som möjligt.

Du kan testa om du kan ha rätt till försörjningsstöd, klicka på länken nedan.

Till första besöket

När du ringt mottagningsgruppen och berättat att du vill ansöka om försörjningsstöd, kommer du att få en kallelse till ditt första besök hos oss.

Tillsammans med kallelsen får du ansökningsblanketter att fylla i, samt en lista över vilka handlingar du behöver ha med dig. Det kan variera något, beroende på vilken situation du som söker befinner dig i.

Handlingar som vanligtvis behövs

 • Legitimation
 • Kontoöversikt och kontoutdrag från samtliga konton de senaste tre månaderna
 • Inkomstspecifikationer för de inkomster du har haft (exempelvis lönespecifikation, utbetalningsspecifikation för pension, sjukpenning, a-kassa, föräldrapenning)
 • Hyresavi samt hyreskontrakt
 • Uppgifter om andra inkomster (exempelvis skatteåterbäring)
 • Uppgifter om kapitaltillgångar som kan säljas till exempel fonder eller aktier
 • Individuell handlingsplan från Arbetsförmedlingen eller annat som visar att du står till arbetsmarknadens förfogande
 • Senaste deklarationen från Skatteverket

Har du andra inkomster?

Du måste alltid söka alla andra bidrag som du kan ha rätt till innan du har rätt till försörjningsstöd.

Alla dina inkomster, som du haft under de senaste månaderna, ska redovisas vid ansökan. Detsamma gäller tillgångar som eventuellt sparkapital, fondandelar och liknande.

Om du äger en bil gör vi en bedömning av om du behöver bilen, för att till exempel ta dig till ett arbete, eller om du kan sälja den.

Vad ska pengarna räcka till?

Försörjningsstöd betalas ut enligt riksnormen, som är samma belopp i hela landet.

Kostnader som ingår i försörjningsstöd

 • mat
 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygien och hälsa
 • hemförsäkring
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • telefon och dagstidning

Du kan också ansöka om att få hjälp med

 • mediciner enligt recept och läkarbesök
 • tandvård
 • glasögon
 • spädbarnsutrustning
 • kostnader för umgänge med barn
 • barnomsorgs- och hemtjänstavgifter

Alla ansökningar prövas individuellt.

Finns särskilda skäl så kan bistånd också beviljas till annat. De kostnader du har utöver de som ingår i riksnormen, behöver styrkas med kvitto eller faktura för att vi ska kunna ta med det i beräkningen av försörjningsstödet.

Avslag och överklagan

Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet du får har du rätt att överklaga och få det överprövat av Förvaltningsrätten. Vill du ha hjälp med att överklaga ett beslut ber du din socialsekreterare om hjälp.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.