Medling vid brott

Medling vid brott innebär att gärningspersonen och brottsoffret träffas tillsammans med en opartisk medlare för att tala om brottshändelsen och konsekvenserna av denna. Vi erbjuder medling till unga lagöverträdare under 21 år.

Målgrupp:

Vi erbjuder medling till ungdomar, mellan 12 och 21 år, bosatta i Orust kommun och som begått brott samt till dem som utsatts för dessa brott.

Syfte:

Syftet är att ge stöd till brottsoffret och att förebygga att ungdomen begår nya brott.

Innehåll och genomförande:

Deltagandet ska vara frivilligt och ske i båda parters intresse. Brottshändelsen ska vara polisanmäld och erkänd.

Medlaren kontaktar ungdomen och brottsoffret. Om intresse finns från båda håll träffar medlaren dem i enskilda förberedande möten. Under själva medlingsmötet ansvarar medlaren för att båda parter får lämna sina berättelser om den inträffade brottshändelsen, och om de konsekvenser och känslor som uppkommit. Samtalet ska erbjuda en hjälp för brottsoffret att bearbeta händelsen och möjligheten till någon form av gottgörelse. För ungdomen ska det ge ökad insikt om brottets konsekvenser och möjlighet att ta ansvar för gärningen i förhållande till brottsoffret.

Medlingsmöten avslutas ibland med att ungdomen och brottsoffer ingår ett muntligt eller skriftligt avtal som kan innehålla löften om framtida beteenden, ekonomisk ersättning till brottsoffret eller gottgörelse genom arbete. Vid både förberedande möten som vid medlingsmöten kan vårdnadshavare eller andra stödpersoner för båda parter delta.

Personalens utbildning

Vår personal som har uppdrag som medlare är utbildade av Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.