Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Det finns flera olika verksamheter som du med funktionsnedsättning kan delta i och som kan ge dig en meningsfull sysselsättning utifrån dina egna förutsättningar.

Syftet med daglig verksamhet är att skapa en meningsfull vardag, bidra till den personliga utvecklingen och att du ska känna dig delaktig i samhället.

Verksamheterna inom daglig verksamhet utförs både enskilt och i grupp utifrån dina egna förutsättningar.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter och starta nya grupper utifrån behov och intresse eller önskemål.

Café och servicegruppen på Ängås skola

Café och servicegruppen är en arbetsplatsförlagd verksamhet på Ängås skola F-9. Här sköter gruppen tillsammans med elever skolans café-verksamhet.

Många av skolans servicearbeten utförs av gruppen, exempelvis:

  • kompostering
  • sophantering
  • arbetsuppgifter i skolrestaurangen
  • ansvara för skolans postgång och olika utomhusarbeten

Verksamheten har också ansvar för företagsförlagd verksamhet.

Ellös servicegrupp

Ellös servicegrupp är en arbetsplatsförlagd verksamhet som utgår från Strandgården i Ellös. Gruppen sköter Strandgårdens café och gör olika typer av servicearbeten. Ellös servicegrupp utför även serviceuppdrag på andra arbetsplatser i Ellös.

Exempel på servicearbeten som Ellös servicegrupp utför:

  • skötsel av innerträdgård
  • kompostering
  • sophantering
  • arbetsuppgifter i restaurangen
  • ansvara för postgång och olika utomhusarbeten

Daglig verksamhet Herrgården

Det är en verksamhet som finns på Stockrosvägen 16 i Henån. Vi är en grupp som arbetar med hantverk som stickning, sömnad, kort- och papperstillverkning och betong.

Vi återvinner värmeljus och tidningar. Av tidningspapper och stearin tillverkar vi våra berömda tändpinnar. De är perfekta att tända med i öppna spisen eller på grillen.

Vi gör även servicearbeten som postgång och boktransporter för biblioteket.

Du är välkommen att besöka vår butik på Stockrosvägen 16 i Henån. När flaggan är uppe så är butiken öppen.

Daglig verksamhet Basen

Basen är en verksamhet med lokaler på Eklunden i Svanesund. Här arbetar vi bland annat med återvinning, musik och rytmik, habiliterande träning samt sinnesstimulering.

Vi hjälper även privata företag med paketering av olika delar.

Daglig verksamhet Media

Media är en verksamhet med lokaler på Eklunden i Svanesund. Här arbetar vi bland annat med att skapa vår tidning Månadsbladet. Vi gör även en egen podd, Orustpodden.

Mediagruppen arbetar med återvinning, hälsofrämjande promenader och städning i skog och på strand. Vi har även hand om posthanteringen i bland annat Svanesund.

Vi hjälper även privata företag med paketering av olika delar.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.