Boendestöd

Boendestödet är till för dig som bor i egen bostad och behöver stöd för att kunna hantera ditt vardagsliv.

Vem kan få boendestöd?

Om du bor i egen bostad och behöver stöd för att kunna hantera ditt vardagsliv på grund av stark stress, nedsatt kognitiv funktion eller andra orsaker kopplade till psykisk ohälsa så kan du ha rätt till stöd ifrån boendestödet.

Vad innebär stödet?

Boendestödet är ett flexibelt och kvalificerat vardagsstöd som innefattar flera olika insatser som ska stötta dig praktiskt och socialt.

Tanken är att du ska kunna leva mer självständigt både i din bostad och i samhället.

Boendestödet är ett pedagogiskt, motiverande och praktiskt stöd som förutsätter att du är delaktig.

Stödet kan till exempel bestå av:

Färdighetsträning. Stöttning i matlagning, inköp, städ och tvätt.

Samhällsinkludering. Stöd i kontakter med myndigheter eller stöd med att bygga upp sociala kontakter.

Ökad motivation. Stöd i att genomföra vardaglig aktiviteter. Kognitivt stöd i vardagen - stöd i att skapa struktur i vardagen.

I boendestödet ingår inte:

 • Flyttstädning eller sanering.
 • Hantering av nycklar.
 • Skjuts till exempelvis läkarbesök. Om du har behov av detta behöver du ansöka om ledsagning.
 • Resor till andra orter för att till exempel storhandla eller åka till flera affärer.
 • Hantering av din ekonomi. Om du har behov av hjälp med din ekonomi behöver du ansöka om God man eller Förvaltare.
 • Att arbeta med någon form av terapeutisk samtalsbehandling.
 • Att ta hand om djur.

Presenter och lån

 • Personalen i boendestödet får inte ta emot presenter eller pengar från dig.
 • Personalen i boendestödet får inte låna pengar av dig eller köpa nånting från dig.
 • Personalen i boendestödet får inte låna ut pengar till dig eller sälja något till dig.

Social dokumentation, genomförandeplan

 • Personalen i boendestödet är skyldiga att dokumentera och du har rätt att läsa vad som skrivits om dig.
 • Personalen i boendestödet dokumenterar viktiga händelser om hur ditt stöd fortlöper.
 • När du har fått ett beslut om boendestöd kommer du och personal från boendestödet planera hur stödet ska genomföras.
 • Det du och personalen i boendestödet kommer överens om dokumenteras i en genomförandeplan.

Tystnadsplikt

All personal som arbetar i Boendestödet har tystnadsplikt. Det innebär att personalen inte får föra information om dig och dina förhållanden vidare till andra utan ditt medgivande (samtycke).

Dina boendestödjare får prata med varandra om ditt behov av stöd.

Det finns undantag från tystnadsplikten:

 • Det är tydligt att du inte tar skada av att uppgifterna lämnas ut.
 • Ett barn kan bli skadat eller må dåligt.
 • Det finns risk för att en person skadar sig allvarligt eller att något som någon äger blir skadat.

Kostnad för boendestöd

Orust kommun kommer ta ut en avgift för boendestöd. Om du inte har någon inkomst så kan du ansöka om avgiftsbefrielse.

Hur gör jag för att få hjälp från boendestödet?

Boendestöd är en frivillig insats och du ansöker om boendestöd hos kommunens biståndsenhet. En handläggare gör då en utredning för att se om du är berättigad boendestöd.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.