Kontaktperson

Om du upplever att du är drabbad av psykisk ohälsa eller missbruk kan en kontaktperson vara ett stöd för dig.

Syftet med insatsen kontaktperson är att att bryta isolering, ge dig möjlighet att komma ut på aktiviteter och om möjligt utveckla ditt sociala nätverk.

Uppdraget utformas utifrån dina intressen och behov.

En kontaktperson kan:

  • vara en medmänniska att samtal med
  • vara till hjälp för att komma i kontakt med andra människor
  • vara till hjälp för att delta i olika aktiviteter
  • ge råd i vardagliga situationer

Så här gör du för att ansöka om en kontaktperson

Om du har behov av en kontaktperson på grund av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning tar du kontakt med en socialpsykiatrihandläggare via kommunens Kontaktcenter.

Handläggaren utreder sedan dina behov för att du ska få rätt stöd.

 

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.