Hemtjänst

Om du har svårt för att klara dig själv i hemmet kan du få hemtjänst.

En äldre person i en röd stickad tröja håller i en katt.

Hemtjänstens viktigaste uppgift är att ge stöd och hjälp i vardagen när du behöver det. Vad du får hjälp med beror på vad just du har för behov och vilken hjälp du kan få från andra i din omgivning.

Hemtjänsten kan till exempel hjälpa dig med:

  • Serviceinsatser som städning, tvätt och inköp
  • Personlig omvårdnad som dusch och på- och avklädning
  • Trygghetslarm
  • Att få hem färdiglagad mat
  • Promenader och ledsagning
  • Avlösning för anhöriga

Personal

I våra hemtjänstgrupper arbetar kunnig och erfaren personal.
Inom äldreomsorgen i Orust kommun är 340 personer månadsanställda, varav 130 personer är anställda i hemtjänst fördelade i olika områden. I januari 2023 var 89,6 % av tillsvidareanställd personal i äldreomsorgen utbildade undersköterskor.

Kvalitet

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För det behövs konkreta metoder och verktyg i omsorgsarbetet. Vi arbetar hela tiden med förbättringar i verksamheten. Till exempel genom att få synpunkter från boende och anhöriga eller närstående men även med hjälp av personalens erfarenheter vilket gör att vi tillsammans kan utveckla verksamheten. Det finns också väl fungerande rutiner för personalens avvikelserapportering.

Inom hemtjänsten arbetar vi med nationella kvalitetsregister så som Senior alert och BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom). Senior alert används bland annat för att främja munhälsa och förebygga trycksår, fall och undernäring. BPSD syftar till att lindra symtom, minska lidande och öka livskvaliteten.

Genomförandeplan

En individuell överenskommelse, en så kallad genomförandeplan, upprättas i anslutning till att din hemtjänst startar. Du bjuds in till ett samtal där du har möjlighet att påverka hur, när och på vilket sätt du vill att de beslutade insatserna ska genomföras. Det ni kommer överens om skrivs in i planen.

Kontinuitet och trygghet

Kommunens målsättning är att du som har hemtjänst så långt det är möjligt ska få besök från samma personer i personalgruppen. Även om du träffar olika personer arbetar personalen på liknande sätt utifrån den genomförandeplan som är upprättad tillsammans med dig.

För att du ska känna trygghet i ditt hem kommer personalen legitimera sig då de kommer hem till dig.

Fast omsorgskontakt

Fast omsorgskontakt har ersatt begreppet kontaktperson. Alla som har insatser från hemtjänsten har rätt till en fast omsorgskontakt. Syftet är att öka trygghet, kontinuitet, samordning och individanpassning för personer som har hemtjänst. Det är denna person som tillsammans med dig upprättar genomförandeplanen. Bara den som har titeln undersköterska får vara fast omsorgskontakt.

 

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.