Invandring och integration

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen ansvarar för mottagande av flyktingar i Sverige. Integrationen sker i samverkan med andra statliga myndigheter och kommuner.

Det är Länsstyrelsen som tecknar överenskommelser med kommunerna om hur många flyktingar varje kommun ska åta sig att ta emot under en viss period.

Statliga bidrag

Vår integrationsverksamhet finansieras med statliga bidrag, som täcker de kostnader som uppstår i samband med integreringen.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.