Logotyp

Hemsjukvård

Sjuksköterskeenheten bedriver hemsjukvård vilket innebär att du får kommunal sjukvård i ditt hem.

Hemsjukvården är till för dig som behöver sjukvård i hemmet under en längre tid och som av medicinska skäl inte kan ta dig till din vårdcentral.

Behovet av sjukvård bedöms i samband med en gemensam vårdplanering eller via remitterande läkare. Sjuksköterskorna gör bedömningar och insatser av olika karaktär. Det kan handla om allt i från sårvård, medicinering och smärtlindring för patienter med mindre behov till svårt sjuka patienter med vård i livets slut.

Hemsjukvården utför planerad sjukvård i hemmet och vid särskilda boenden dygnet runt.

Ansökan

Du ansöker om kommunal hälso- och sjukvård via din vårdcentral. Därefter är det kommunens sjuksköterska som bedömer behovet.

Du blir utskriven ur den kommunala hälso- och sjukvården om eller när dina behov upphör.

Avgift för hemsjukvård

Avgift för dig som har kommunal hälso- och sjukvård är 300 kronor per månad, oavsett hur många insatser du har.