Krismottagning för vuxna

Du som önskar krisstöd till följd av svårigheter inom familjen, föräldraskapet eller i parrelationen, vänd dig till Familjerådgivningen i Stenungsund, se länk nedan.

Professionell hjälp

Vid förändringar och kriser under livets olika skeden kan det behövas professionell hjälp.

Alla vuxna som bor i kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust är välkomna att kontakta oss. Mottagningen ligger centralt i Stenungsund.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.