POSOM krisgrupp

POSOM krisgrupp består av representanter från bland annat kommun, primärvård och kyrka som har särskild kunskap för att kunna agera och utgöra ett stöd för drabbade i första skedet i en krissituation.

En bild i svartvitt där en man sträcker fram en hand.

POSOM är en förkortning av psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och akuta kriser.

Vid en kris är det många människor som är med om eller bevittnar svåra händelser. POSOM gruppen är då ett stöd i första skedet för överlevande, anhöriga och vittnen samt övriga som har ett behov.

POSOM gruppen är en särskild krisgrupp som kallas in när det behövs extraresurser för psykosocialt omhändertagande i första skedet av en kris.

POSOM gruppen

POSOM gruppens uppgift är att, i luckan mellan händelsen och tills ordinarie samhällsfunktioner är aktiverade och fungerande, direkt och indirekt bistå drabbade med psykiskt och socialt omhändertagande.

Det kan handla om:

 • skapa trygghet
 • vara medmänskligt stöd
 • ge emotionell första hjälp
 • hjälpa till att lösa praktiska problem
 • hjälpa de drabbade att komma i kontakt med anhöriga
 • ge skydd och stöd till drabbade
 • slussa vidare till ordinarie stödverksamhet

POSOM gruppen ersätter inte den professionella vård en enskild kan söka via ordinarie sjukvårdsorganisation eller de andra aktörer som finns i samhället och inte heller de krisstödsinsatser som varje arbetsgivare ansvarar för.

I gruppen ingår:

 • Socialtjänst
 • Skola
 • Fritid
 • Capio vårdcentral
 • Svenska kyrkan
 • Röda Korset

POSOM gruppen kan aktiveras av:

 • Krisledningsnämndens ordförande
 • Kommundirektör
 • Räddningsledare
 • Räddningschef i beredskap
 • Tjänsteman i beredskap
 • Stabschef i krisledningsorganisationen
 • POSOM-ansvarig
 • Kommunens säkerhetsstrateg

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.