Socialjour

Råkar du ut för akuta problem efter kontorstid, som inte kan vänta till ordinarie arbetstid, är du välkommen att kontakta den gemensamma socialjouren i Fyrbodal.

Socialjourens prioritering

Socialjouren prioriterar ärenden som rör barn och ungdomar, våld i nära relation, om du misstänker att någon far illa och missbruksproblematik.

I akuta ärenden med fara för liv och hälsa, ring 112.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.