Socialjour

Råkar du ut för akuta problem efter kontorstid, som inte kan vänta till ordinarie arbetstid, är du välkommen att kontakta den gemensamma socialjouren i Fyrbodal.

Socialjourens prioritering

Socialjouren prioriterar ärenden som rör barn och ungdomar, våld i nära relation, om du misstänker att någon far illa och missbruksproblematik.

I akuta ärenden med fara för liv och hälsa, ring 112.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.