Logotyp

Våld i nära relationer

Våld kan förekomma i alla relationer och du som lever med våld och förtryck har rätt att få hjälp och stöd. Ansvaret ligger alltid hos personen som använder våld, aldrig hos den som blir utsatt.

Information om vart du vänder dig för att våga berätta

Om det är akut med fara för liv och hälsa, ring 112.

Våldet i nära relation kan ta olika uttryck som fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomisk våld. Den som utövar våldet kan till exempel vara en partner, en förälder, ett vuxet barn, en anhörig med omvårdnadsansvar eller någon annan närstående

Att bli utsatt

Att bli utsatt för våld påverkar hälsan och kan ge fysiska skador, psykisk ohälsa och olika typer av besvär.

Det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre. Våldet kommer ofta smygande i relationen och ju tidigare man kan få stöd ju bättre. Det är viktigt att ta alla signaler på allvar. Att använda våld mot någon är förbjudet enligt lagen och ansvaret ligger alltid hos den som utövar våldet.

Kvinnofridslinjen telefon 020-50 50 50

Om du är utsatt för våld och hot, eller behöver någon att prata med, finns Kvinnofridslinjen.

Du kan ringa dygnet runt och prata med en socionom eller sjuksköterska som är van vid att möta människor i kris eller i en svår livssituation. De har tystnadsplikt och det går att vara anonym.

I akuta ärenden med fara för liv och hälsa, ringer du 112.

Kontakta oss:

Du kan kontakta vår Individ- och familjeomsorg på dagtid under kontorstid.

Andra tider kontaktar du Socialjouren som finns i Uddevalla.

Familjerådgivning

Vi samarbetar med Stenungsund och Tjörns kommuner. Du har därför möjligheter att vända dig till Familjerådgivningen i Stenungsund eller hos någon annan av kontakterna nedan.

Familjerådgivningen har barnens bästa i centrum.

Barn som bevittnat familjevåld

Barn far illa av att finnas där det förekommer våld och behöver kunna bearbeta sina upplevelser.

Genom att barn erbjuds krissamtal får de möta en vuxen som tar dem på allvar och som har tid att lyssna till deras upplevelser. Arbetssättet bygger delvis på strukturerade samtal och uppgifter avpassade efter barnets ålder.

För stöd till barn och ungdomar kontakta

Du kontaktar vår Individ- och familjeomsorg på dagtid under kontorstid. Andra tider kontaktar du Socialjouren i Uddevalla.

Välj att sluta telefon 020 555 666

Går du över gränsen ibland och utsätter någon för våld eller kontroll?

Våld är allt användande av fysiskt, materiellt, ekonomiskt, psykiskt och sexuellt tvång i avsikt att skada eller skrämma någon annan. Allt våld skrämmer och skadar den som blir utsatt, särskilt barn, men våldet skadar också den som använder det.

Om du har problem med aggressivitet, har använt eller använder våld, eller själv blivit utsatt för våld av något slag, är det extra viktigt att du söker hjälp.

Information om Telefonlinjens nummer 022 555 666

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Är du utsatt för våld eller har frågor om ilska, kontrollerande och våldsamt beteende är du också välkommen att ringa dit.

Kvinnojour

Är du utsatt för våld eller hot om våld av din partner? Behöver du någon att tala med? Hos Kvinnojouren möter du enbart kvinnlig personal och ideella jourkvinnor som kan ge dig råd och stöd. Du får vara anonym och blir inte registrerad hos någon myndighet.

Tjejjouren Väst

Tjejjouren Väst är för dig mellan 10-20 år. Vi finns till när du funderar över något eller har frågor som du inte vet vem du ska fråga. Det kan vara allt från att du känner dig ensam, har problem med vänner eller partner till att du blir utsatt för någon typ av våld.

Brottsofferjouren

Brottsofferjourernas telefoncentral är gratis att ringa till från mobiltelefon. Kostar en markering från fast telefon.

Barnens hjälptelefon

Till Barnens rätt i samhället (BRIS) kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen.

Vuxentelefon, om barn

Telefon 077-150 50 50

Hit är alla vuxna välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn.

Nationella Hjälplinjen

Telefon 020-22 00 60

Kostnadsfri psykologisk hjälp. Jourtelefon för kris- och stödsamtal.
Öppet alla dagar 13:00-22:00

Röda Korsets telefonjour

Telefon 0771-900 800

Om du saknar någon att prata med eller vill prata med någon om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.