Resor, transporter, besök

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att åka kollektivt kan ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd.

Dessa insatser är till för att underlätta dina resor.

Sjukresor

Sjukreseenheten på Regionservice ansvarar för sjukresorna i Västra Götalandsregionen.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan efter prövning beviljas dig som kör bil och har stora svårigheter med att gå och röra dig.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.